VESTRE SKOLE

Kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

www.pprsvendborg.dk

Sikker mail: [email protected]

Centrumpladsen 7, 2. sal, 5700 Svendborg

Tlf. nr.: 62 23 45 45

PPR-leder Hans Jørn Søberg, [email protected] tlf. 62 23 45 24 mobil: 30 17 65 24

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0 og 18 år.

Personale der betjener skolen:

Psykolog:

Stine Møller Madsen, [email protected], Tlf.: 62 23 45 38. Primære opgaver er at yde konsultativ psykologisk bistand til forældre, lærere og skoleledelsen i forhold til børn og unge med særlige behov samt at foretage psykologiske undersøgelser og vurderinger. Psykologen deltager fast i skolens KIM-møder (konsultative interne møder) og tværfaglige møder.

Tale-høre konsulent:

Dina Rosenkjær, [email protected]@svendborg.dk Tlf.:62 23 45 43. Primære opgaver er at yde konsultativ tale-høre pædagogisk bistand til forældre, lærere og skoleledelsen samt at foretage talesproglige undersøgelser og vurderinger i forhold til børn og unge med tale-høre og sproglige vanskeligheder. Tale-høre konsulenten deltager ad hoc i skolens KIM-møder (konsultative interne møder) og tværfaglige møder.

Pædagogisk udviklingskonsulent:

Mette Gandrup, [email protected], Tlf.: 62 23 45 51. Der tilbydes vejledning/sparring til lærer/pædagog eller klasseteam til arbejdet med den enkelte elev, elevgruppe eller klasse. Vi tilrettelægger kortere eller længere undervisningsforløb med grupper eller hele klasser, hvor der sættes fokus på trivsel og sociale strukturer. Konsulenten deltager fast i skolens KIM-møder (konsultative interne møder) og tværfaglige møder.

 

Specialundervisningskonsulent:

Steen Polk, [email protected], Tlf.: 62 23 45 56. Primære opgaver er at yde konsultativ pædagogisk bistand til forældre, lærere og skoleledelsen i forhold til børn og unge med særlige undervisningsbehov samt at foretage pædagogiske undersøgelser og vurderinger.

Læsekonsulent:

Dorte Thue Hansen, [email protected], Tlf.: 62 23 45 57. Primære opgaver er at yde konsultativ pædagogisk bistand til forældre, lærere, elever og skoleledelsen samt at foretage læsepædagogiske undersøgelser og vurderinger.

KIM-møde (hver måned) (konsultativt internt møde). Deltagere: skoleledelse, lærere og vejledere fra skolen, psykolog, skolesocialrådgiver, specialundervisningskonsulent, sundhedsplejerske, læsekonsulent ad hoc og tale-høre konsulent ad hoc. På mødet kan drøftes problemstillinger og tiltag for det enkelte barn/ unge eller klasser/grupper.

Tværfagligt møde (ca. 6 møder årligt). Deltagere: skoleledelse, lærere og vejledere fra skolen, soc. rådg. fra Familieafdelingen, psykolog, specialundervisningskonsulent, sundhedsplejerske, læsekonsulent ad hoc og tale-høre konsulent ad hoc. På mødet kan drøftes problemstillinger og tiltag for det enkelte barn/unge/familien.