VESTRE SKOLES SKOLEBESTYRELSE


Skolebestyrelsen er det formelle bindeled mellem de mange grupper (elever, forældre, lærere, pædagoger, andre medarbejdere, ledelse og kommunen), der samler sig om Vestre Skole og dens udvikling.
 
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for skolens virksomhed inden for de rammer, byrådet har lagt, godkender budget og udviklingsplan og kommer med indstillinger til ansættelser, byggeri og meget andet.
 
Under vores Skolebestyrelseses menupunkt kan du finde oplysninger om skolebestyrelsens arbejde. Her vil skolens principper blive lagt i takt med deres udarbejdelse. Det bestyrelsen arbejder med og har arbejdet med kan du se under dagsordener og referater.
 
Oppe i menulinjen kan du finde punktet "Principper, dagsordener og referater" og her vil du kunne orientere dig i mapperne:
  • Dagsordener
  • Referater
  • Skolens principper
Samarbejde med forældregruppen
Gode ideer og spørgsmål af principiel karakter er altid meget velkomne.
 
Kontakt til skolebestyrelsen
Se under menupunktet Kontakt.