SFO

 


På Vestre Skole ser vi os ikke som skole og SFO, men som en sammenhængende enhed, nemlig indskolingen. Her foregår der undervisning, leg, læring og relationsarbejde fra åben til luk.
 
Huset er den fælles fysiske ramme for arbejdet i indskolingen og rummer børn fra 0. årgang til 2. årgang og om eftermiddagen også 3. årgang.
 
Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen for at skabe optimale udviklingsbetingelser for børnene og vi har gennem de sidste år opbygget et meget tæt og velfungerende teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Det betyder, at børnene møder de samme voksne både om formiddagen og om eftermiddagen og de vil derfor opleve sammenhæng i dagen.
Det betyder også, at der en stor del af skoletiden på 0. - 3. årgang vil være både lærere og pædagoger omkring børnene ca. 22-30 lektioner pr. årgang.
 
Der er på hver årgang tilknyttet to SFO-pædagoger, der som hovedregel følger børnene fra 0. - 3. årgang.
Der er i Vestre Skoles indskoling ansat 6 pædagoger, 2 pædagogstuderende og 1 pædagogmedhjælper.
Derudover har Vestre skole ansat en socialpædagog, som arbejder med inklusion i skole og SFO.
 
Målsætning for eftermiddagen er, at børnene får både omsorg og udfordringer, og at det pædagogiske arbejde skal afspejle børnenes selvvalgte aktiviteter med stor respekt for børnenes behov for relationsdannelse og egne valg af kammerater, lege og interesser. Mens værkstedstilbuddene og andre pædagogiske tilrettelagte aktiviteter blandt andet skal udfordre børnenes nysgerrighed, kreativitet og lysten til at udforske.
 
SFO-sport: På Vestre skole samarbejder vi med Svendborg Gymnastikforening, Svendborg Svømmeklub og Svendborg Basketklub. Det betyder at børnene i SFOen kan melde sig til og dyrke deres sport i SFOtiden sammen med kammerater fra skolen. En voksen fra SFOen følger gruppen til Idrætscenteret, hvor alle tre aktiviteter foregår, og er med hele tiden. Tilbuddet koster 390kr for 13 gange med start i september og januar. Tilmelding til holdene sker på klubbernes hjemmesider.
 

ÅRSHJUL FOR SFO:

Årshjulet tages op hvert år fra skolestart.

Ret til ændringer forbeholdes

AUGUST: Kom godt fra start - Fokus på udelivet og spontane aktiviteter.

SEPTEMBER: Høst - kartoffeltryk, bål, høstfest, bigballer, biotop, ude liv.           

OKTOBER: Halloween - græskar, klip, bage, ”skræmme”. Efterårstema - blade, ture         

NOVEMBER: Efterårstema fortsætter. Evt. Starte en ny tradition m. Bedsteforældre- bagedag sidst i november - lægges på en åben dag.

DECEMBER: Juleværksteder. Julebanko - Sidste fredag inden jul: julefilm, julegodter.

JANUAR: Alm. plan med værksteder og hal. Udeaktiviteter - inddrage 3.årgags børnene i hvad der skal ske.

FEBRUAR: Alm. plan med hal og værksteder. Fastelavn fastelavnsris, sy katte til tønde.

MARTS: Påsketema - gækkebrev, male æg, klippe/klistre. Udeaktiviteter: biotop, aktiviteter omk. klubben. 1 dag med “påsketraditioner/aktiviteter” - trille æg, finde æg, gamle lege.

APRIL: Alm. plan med hal og værksteder, dog med fokus på at lave aktiviteterne ude bål, biotop

MAJ: Tur til Egeskov - 1 torsdag i maj. Motionsdage - anderledes/forskellige sports -aktiviteter. Mini olympiade - bueskydning - støvlekast - hammerkast.

JUNI: 3. årgang siger “farvel til SFO’en” med deres egne voksne. Ude aktiviteter: badebassin, bål, osv.

JULI: SOMMERFERIE :-)

 

Under menupunkterne vil du finde andre nyttige oplysninger såsom åbningstider, ferie- og lukkedage mm.

På forsiden er der link til SFO-takster, som løbende bliver opdateret.