Velkommen til Vestre skole.

Vestre Skole er en byskole i Svendborg Kommune på Sydfyn. Skolen har ca. 330 elever fra 0. – 6. klasse. Efter 6. klasse fortsætter eleverne deres skolegang på Rantzausminde Skole. På skolen er der ansat 29 lærere, 7 pædagoger, en afdelingsleder for Indskoling og SFO, en Vice- og en Skoleleder.

Et kig indenfor vil vise en flot og velholdt skole med et dejligt og inspirerende undervisningsmiljø. Vi har god plads til undervisningen med mulighed for forskellige arbejdsformer både ude og inde, og vi lægger meget vægt på en afvekslende skoledag. Skolen er gennemgribende renoveret, og vi har en flot separat tilbygning, der rummer vores indskoling fra 0. – 2. klasse og SFO. Vores tætte samarbejde med pædagogerne i SFO betyder, at hele skolen bruges i undervisningstiden og af SFO’en om eftermiddagen.

Vi er meget bevidste om elevernes og også lærernes faglige udvikling. Så vidt det er muligt, underviser lærerne i de fag de har linjefag i. Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam omkring de enkelte klasser og fagteam om de enkelte fag.

  • Skolen har en masse traditioner – her kan blandt andet nævnes:
  • Vi har samling, med sang og beskeder, hver morgen for hele skolen.
  • Vi har vores 4 teamuger i løbet af året, hvor vi bryder det normale skema op, og arbejder på tværs af klasser og fag.
  • Hvert år tager alle klasser på enten hyttetur eller lejrskole.
  • Vi pynter skolen op ved fælles juleklippedag i starten af december, og slutter året af med en fælles juleafslutning.
  • Vi deltager i mange forskellige arrangementer uden for skolen, som vi cykler til.
  • Der er fastelavn på skolen for alle årgange, og vi slutter skoleåret af med en skolefest for elever og forældre torsdag i næstsidste uge inden sommerferien.

Svendborg Kommune har siden 2008 været del i et stort forskningsbaseret idrætsprojekt, hvor udvalgte skoler har haft 6 timers idræt om ugen. Vestre Skole var i den 3 årige projektperiode kontrolskole, men siden skoleåret 11/12 har Vestre Skole også indført 6 timers idræt om ugen fra 0.-6.årgang med alle de positive effekter, som en øget idrætsundervisningen giver. Hovedparten af vores idrætsundersvisning forsøges at tage sit udgangspunkt i ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept).

Vi satser også meget på, at elever og personale trives. Skolen har bl.a. en skolevensordning, hvor de største elever samarbejder med de mindste. Skolen har en legepatrulje, som består af elever fra skolens 6. klasse. De arrangerer lege for de mindste i frikvartererne alle ugens dage, ligesom de er færdselspatrulje.

I indskolingen 0.-3.årgang har vi de sidste 5 år haft en åben dag, hvor undervisningens indhold er planlagt med fokus på større sammenhæng, tid til fordybelse og fleksible dage og bevægelse. På mellemtrinnet har vi P-fagsordning, hvor eleverne er sammen på tværs af 4.-6. årgang – P-fagene er placeret mandag til onsdag fra kl. 13:00-15:00, og her arbejdes med kreative fag med rig mulighed for at fordybe sig indenfor et bestemt kompetenceområde. Derudover er der på mellemtrinnet mulighed for at vælge tysk eller fransk fra 5. årgang.

Siden skoleåret 2013/2014 har hele skolen været en del af projektet ”Styr på sundheden” under Dansk skoleidræt. Et projekt hvor vi har forsøgt at udvide sundhedsbegrebet fra det lidt snævre, omhandlende kost og bevægelse, til en bredere definition på sundhed omfattende bl.a. venskaber, det gode liv, trivsel, kost og bevægelse mm. Ligesom vi synes, at projektet har givet os mulighed for, at få den obligatoriske sundhedsundervisning sat i system, og derudover har vi fået masser af ideer til, hvordan man kan integrere bevægelse i hele skoledagen.

Endelig lægger vi vægt på, at samarbejdet mellem forældre og personale bliver plejet så godt som det er muligt. Der er altid mulighed for at henvende sig til den enkelte lærer eller pædagog - eller på skolens kontor for at få afklaret forskellige problemstillinger.

Der bliver afholdt de nødvendige forældremøder og skolehjemsamtaler hvert år.

Med disse oplysninger vil vi byde alle velkommen til Vestre Skole.